Интересни исторически книги от Книгомания

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тази игра има некомерсиална цел, която ще позволи потребителите да отговорят на общообразователни въпроси и да разглеждат показаната информация под формата на текст и изображения без да имат право да я копират или използват за собствени нужди.
Представените тук изображения са собственост на Семейно имение Зая, ползват се под лиценза Криейтив Комънс Признание или с изричното съгласие на техните автори.

Организатор на играта е фирма Еко Модерна ЕООД. Поръчител на конкурса е Семейно имение Зая.

Продължителността на играта е от 01.10.2013 до 22.12.2013 г.

Потребителите самостоятелно участват в предоставената форма, безплатно и доброволно, като за отговаряне на въпросите на играта не се изисква предварителна регистрация. Такава е необходима само при желание да се участва в разпределението на предложените награди.

След изтичане срока на играта, наградите се разпределят чрез томбола сред участниците, които са се регистрирали за участие. Имената на печелившите се обявяват на 03.01.2014, до края на деня.
За да получи правото да се регистрира за участие в томболата потребителят трябва да е отговорил правилно на поне 80% от въпросите.

Потребителите имат право да взимат само по една от предлаганите награди, независимо колко пъти са играли или колко пъти са се регистрирали в приложението.

Спечелилите награда ще бъдат уведомени чрез посочената от тях електронна поща, като в отговор на съобщението трябва да посочат начин и форма на получаване на наградата.

Не се предлагат парични алтернативи, като изключим това, че при възникване на обстоятелства извън контрола на организатора, той си запазва правото да предостави подобни награди на равна или по-висока стойност. Наградите включват само това, което изрично е посочено като награди.

Участвайки в играта, Вие давате разрешение името ви и каченото съдържание да се възпроизведе в сайта и подсайтовете на zaya.bg и Facebook страницата на Семейно имение Зая.
Потребители, които успешно отговорят на поне 80% от зададените въпроси и се регистрират, имат право да участват в разпределението на ....... награди. Наградените ще се определят на принципа на томболата с равно стартово участие. Всеки участник може да получи 1 /една/ награда.

С участието си, Вие давате изричното си съгласие и предоставяте доброволно на Организатора своите лични данни съобразно Закона за защита на личните данни. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за нищо друго освен за целите на кампанията, освен ако изрично не сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения от Семейно имение Зая.

Този игра е отворена за участие на всички лица, живущи в България, на възраст 18 или повече години, с изключение на служители на организатора, техните семейства и всяко друго лице, което е свързано професионално с този конкурс.

Използвайки тази форма и участвайки в играта, Вие гарантирате, че сте лице, живущо в България, и сте навършили необходимата възраст.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Получателите на награди и участвалите потребители могат да бъдат помолени да участват в разумни рекламни дейности, ако имат навършени 25 години, включително да бъдат представени в онлайн или офлайн прессъобщения, статии, да се появяват на събития за връзка с обществеността и други подобни дейности.

В максималната разрешена от закона степен Семейно имение Зая не носи отговорност за никаква загуба и/или персонално увреждане от или на печелившия, получили се в резултата на използването на наградите.

Правото на участие в конкурса, спечелване на награда или взимането на награда е ограничено и се дава само на лица, живущи в България, които са навършили законната възраст от 18 години.

Организаторът си запазва правото да прекрати и/или преустанови временно този Конкурс и всички свързани награди, ако единствено по свое собствено усмотрение счете, че е необходимо да направи това, включително, но не само във връзка с технически или други затруднения.

Семейно имение Зая не поема отговорност за затруднения, изпитани при извършването на участие през тази форма или при използване на тази форма, включително, но не само поради срив в комуникационните системи.

Семейно имение Зая си запазва правото да изменя всички срокове и дати за уведомяване по всяко време, ако обстоятелствата наложат това. Семейно имение Зая може също така да измени или прекрати конкурса в случай на непредвидени обстоятелства извън нейния разумен контрол и Семейно имение Зая няма да носи отговорност за никакви загуби, вреди или каквато и да било друга отговорност.

Семейно имение Зая си запазва правото по свое собствено усмотрение да изключва участници или качени материали, за които вярва, че са незаконни или се основават на злоупотреба.

Съдържанието на играта не претендира за научна стойност и не може да бъде използвана в качеството на доказателствен материал или твърдения с научна обосновка.

С участието си в този конкурс се счита, че участниците са приели тези Общи условия и свързаните уведомления за поверителност и бисквитки. Забранени са действия от страна на участници, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, противоречащи или заобикалящи настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите или увеличаване шанса за получаване на награда, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да я получи/получат.

Този конкурс не се спонсорира, рекламира или администрира от или във връзка с Facebook или Twitter. Приемайки разрешенията за това Приложение и този конкурс вие приемате и се съгласявате, че Facebook или Twitter не носят отговорност пред вас по какъвто и да било начин, в каквото и да било отношение, във връзка с Приложението и с конкурса.


Основен медиен партньор

Север.bg

Република България Второ Българско царствоДряново Габрово Велико ТърновоПарк хотел Дряново